pieniadz.pl

Lentex SA
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

25-05-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2016
Data sporządzenia: 2016-05-25
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu _dalej "Spółka"_ informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2016.

Wybranym podmiotem jest Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie, 00-124 Warszawa, Rondo ONZ 1, wpisana przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 130.

Umowa zostanie zawarta na okres jednego roku. Spółka korzystała z usług wybranego podmiotu w zakresie badań sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata 2014 – 2015.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19_ rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm._.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-28

+ więcej
  • EUR euro 4,6340 +0,60%  +2,75gr
  • USD dolar 4,4062 +1,01%  +4,40gr
  • GBP funt 5,3631 +1,20%  +6,34gr
  • CHF frank 4,7973 +0,80%  +3,83gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm