pieniadz.pl

Lentex SA
Rekomendacja Zarządu spółki zależnej Gamrat w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015

28-04-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2016
Data sporządzenia: 2016-04-28
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Rekomendacja Zarządu spółki zależnej Gamrat w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu _dalej "Spółka"_ zawiadamia, iż otrzymał od spółki zależnej "Gamrat" S.A. z siedzibą w Jaśle _dalej "Gamrat"_ informację, zgodnie z którą Zarząd Gamrat podjął w dniu dzisiejszym uchwałę w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Gamrat zwołanemu na dzień 30 maja 2016 roku przeznaczenia zysku netto Gamrat osiągniętego w 2015 roku w następujący sposób:
1. kwoty 6.132.000,00 zł na dywidendę dla akcjonariuszy;
2. kwoty 2.045.226,17 zł na kapitał zapasowy.

Powyższy wniosek zostanie jednocześnie przedłożony Radzie Nadzorczej Gamrat celem jego oceny zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1382_.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-29

+ więcej
  • EUR euro 4,6356 +0,03%  +0,16gr
  • USD dolar 4,3697 -0,83%  -3,65gr
  • GBP funt 5,3464 -0,31%  -1,67gr
  • CHF frank 4,8030 +0,12%  +0,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm