pieniadz.pl

Lentex SA
Przekroczenie progu 25% ogólnej liczby głosów w "Lentex" S.A.

07-09-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2015
Data sporządzenia: 2015-09-07
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Przekroczenie progu 25% ogólnej liczby głosów w "Lentex" S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka") informuje, iż Spółka otrzymała w dniu dzisiejszym od akcjonariusza Spółki Pana Leszka Sobika zawiadomienie następującej treści:

"Na podstawie art. 69 ust. 1, 2 i 4 "Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych" (Dz.U. nr 184 poz. 1539) informuje, iż w dniu 03.09.2015r. podczas sesji na GPW nabyłem 21.000 szt. akcji "Lentex" S.A., ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec, przekraczając 25% udziału w kapitale zakładowym tej Spółki.

Informuję, że obecnie razem z "Sobik" Zakład Produkcyjny Sp. z o.o. Spółka Komandytowa posiadam 14.999.202 szt. akcji "Lentex" S.A., co stanowi 25,02% kapitału zakładowego spółki i uprawnia do wykonywania 14.999.202 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy – 25,02% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Przed dokonaniem transakcji zakupu w dniu 03.09.2015 posiadałem razem z "Sobik" Zakład Produkcyjny Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 14.978.202 szt. akcji spółki "Lentex" S.A., ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec, co stanowiło 24,98% w kapitale zakładowym spółki i upoważniało do wykonania 14.978.202 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (24,98% kapitału zakładowego)."

Podstawa prawna: art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.)

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-06

+ więcej
  • EUR euro 4,4902 +0,11%  +0,51gr
  • USD dolar 4,1964 +0,07%  +0,31gr
  • GBP funt 5,2130 +0,19%  +0,99gr
  • CHF frank 4,6298 +0,56%  +2,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm