pieniadz.pl

Lentex SA
Nabycie akcji Spółki przez Prezesa Zarządu

28-05-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-28
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Nabycie akcji Spółki przez Prezesa Zarządu
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka") informuje, iż otrzymał w dniu dzisiejszym od Prezesa Zarządu Pana Wojciecha Hoffmanna zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 94, dalej "Ustawa o obrocie") o nabyciu akcji Spółki.

Prezes Zarządu Pan Wojciech Hoffmann zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem dokonał nabycia 350.000 sztuk akcji Spółki w ramach realizacji istniejącego w Spółce programu motywacyjnego dla Członków Zarządu (Regulamin Opcji na Akcje, którego tekst jednolity stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie zmiany programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki), po średniej cenie równej wartości nominalnej akcji tj. 0,41 zł za jedną akcję. Zawarcie powyższej transakcji nastąpiło w dniu 27 maja 2015 roku na podstawie umowy cywilnoprawnej, poza rynkiem regulowanym. Po powyższej transakcji Pan Wojciech Hoffmann posiada łącznie 430.802 sztuki akcji Spółki.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-06

+ więcej
  • EUR euro 4,4902 +0,11%  +0,51gr
  • USD dolar 4,1964 +0,07%  +0,31gr
  • GBP funt 5,2130 +0,19%  +0,99gr
  • CHF frank 4,6298 +0,56%  +2,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm