pieniadz.pl

Lentex SA
Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki w związku ze sprzedażą 350 000 akcji własnych przez Spółkę

28-05-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-28
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki w związku ze sprzedażą 350 000 akcji własnych przez Spółkę
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka") informuje, iż otrzymał w dniu dzisiejszym od działającego w imieniu Spółki pełnomocnika Zawiadomienie o następującej treści:

"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 185, poz. 1439 ze zm.) ["Ustawa"], spółka "LENTEX" S.A. z siedzibą w Lublińcu ("Spółka") zawiadamia, że wskutek zawarcia w dniu 27 maja 2015 roku transakcji sprzedaży przez Spółkę – w ramach realizacji istniejącego w Spółce programu motywacyjnego dla Członków Zarządu (Regulamin Opcji na Akcje, którego tekst jednolity stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie zmiany programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki) – 350.000 akcji własnych Spółki, stanowiących 0,58% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 0,58% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 350.000 głosów z akcji ("Zbycie"), uległ zmianie dotychczasowy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ("WZA"), w ten sposób, że nastąpiło zejście przez Spółkę poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów na WZA.

Przed Zbyciem Spółka (wraz ze spółką zależną "Gamrat" S.A. z siedzibą w Jaśle) posiadała łącznie 6.001.000 akcji własnych, które stanowiły 10,01% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 10,01% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 6.001.000 głosów z akcji (przy czym Spółka nie mogła wykonywać prawa głosu z własnych akcji).

Po Zbyciu Spółka (wraz ze spółką zależną "Gamrat" S.A. z siedzibą w Jaśle) posiada łącznie 5.651.000 akcji własnych, które stanowią 9,43% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 9,43% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 5.651.000 głosów z akcji (przy czym Spółka nie może wykonywać prawa głosu z własnych akcji).

Poza spółką Gamrat nie istnieją podmioty zależne od Spółki, które posiadają akcje Spółki. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy."

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013r, poz. 1382).

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm