pieniadz.pl

Lentex SA
Zawarcie ze spółką zależną Gamrat umowy sprzedaży akcji Gamrat

21-05-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-21
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Zawarcie ze spółką zależną Gamrat umowy sprzedaży akcji Gamrat
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka") zawiadamia, że w dniu 21 maja 2015 roku Spółka zawarła ze spółką zależną "Gamrat" S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej "Gamrat") umowę sprzedaży akcji Gamrat, na mocy której Gamrat nabył od Spółki 1.670.886 sztuk akcji imiennych serii A spółki Gamrat, o wartości nominalnej 8,73 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 14.586.834,78 zł, stanowiących 20,00% kapitału zakładowego Gamrat. Nabycie akcji Gamrat nastąpiło za łączną cenę 26.399.998,80 zł, w ramach upoważnienia udzielonego Zarządowi Gamrat zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gamrat z dnia 20 kwietnia 2015 roku, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 16/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013r., poz. 1382 z późn. zm.).

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-06

+ więcej
  • EUR euro 4,4902 +0,11%  +0,51gr
  • USD dolar 4,1964 +0,07%  +0,31gr
  • GBP funt 5,2130 +0,19%  +0,99gr
  • CHF frank 4,6298 +0,56%  +2,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm