pieniadz.pl

Lentex SA
Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy

29-04-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2015
Data sporządzenia: 2015-04-29
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka") informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2015 z dnia 09 kwietnia 2015 roku, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy za rok 2014 w wysokości 0,40 zł/akcję oraz przeznaczenia pozostałej części zysku Spółki za rok obrotowy 2014 na kapitał zapasowy.

Jednocześnie Rada Nadzorcza oceniła sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 jako sporządzone prawidłowo i zgodnie z zasadami przewidzianymi dla sporządzania sprawozdań, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2014 jako sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, i podjęła w związku z powyższym decyzję o wnioskowaniu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o ich zatwierdzenie.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-06

+ więcej
  • EUR euro 4,4902 +0,11%  +0,51gr
  • USD dolar 4,1964 +0,07%  +0,31gr
  • GBP funt 5,2130 +0,19%  +0,99gr
  • CHF frank 4,6298 +0,56%  +2,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm