pieniadz.pl

Lentex SA
Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014

09-04-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2015
Data sporządzenia: 2015-04-09
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka"), mając na uwadze obecną sytuację finansową Spółki oraz interes jej Akcjonariuszy informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął decyzję w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki (dalej "ZWZ") wypłaty dywidendy za rok 2014 w wysokości 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) na jedną akcję oraz przeznaczenia pozostałej części zysku Spółki za rok obrotowy 2014 na kapitał zapasowy. Ponadto Zarząd zarekomenduje ZWZ ustalenie dnia dywidendy na dzień 07 lipca 2015 roku, natomiast dnia wypłaty dywidendy na dzień 23 lipca 2015 roku. Powyższy wniosek zostanie jednocześnie przedłożony Radzie Nadzorczej celem jego oceny zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm