pieniadz.pl

Lentex SA
Rekomendacja Zarządu spółki zależnej Gamrat w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014

02-04-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2015
Data sporządzenia: 2015-04-02
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Rekomendacja Zarządu spółki zależnej Gamrat w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka") zawiadamia, iż otrzymał od spółki zależnej "Gamrat" S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej "Gamrat") informację, zgodnie z którą Zarząd Gamrat, podjął w dniu dzisiejszym uchwałę w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Gamrat zwołanemu na dzień 20 kwietnia 2015 roku przeznaczenia zysku netto Gamrat osiągniętego w 2014 roku w następujący sposób:
1. kwoty 13.367.090,00 zł na dywidendę dla akcjonariuszy;
2. kwoty 33.014.893,43 zł na kapitał zapasowy.

Powyższy wniosek zostanie jednocześnie przedłożony Radzie Nadzorczej Gamrat celem jego oceny zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 185, poz. 1439).

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-12-01

+ więcej
  • EUR euro 4,3494  0,00%   0,02gr
  • USD dolar 3,9910 +0,25%  +1,00gr
  • GBP funt 5,0557 +0,41%  +2,07gr
  • CHF frank 4,5670 +0,35%  +1,60gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm