pieniadz.pl

Kredyt Inkaso SA
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wznowione po przerwie w dniu 3 października 2016 r., oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach do uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

03-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 78 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-03
Skrócona nazwa emitenta
KREDYT INKASO S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wznowione po przerwie w dniu 3 października 2016 r., oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach do uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W związku ze wznowieniem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Kredyt Inkaso S.A. _"Emitent", "Spółka"_ działając w oparciu o § 38 ust. 1 pkt 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zmianami_, w załączeniu przesyła treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie wznowione w dniu 3 października 2016 r., po przerwie trwającej od 29 września 2016 r.

Pełnomocnik reprezentujący akcjonariusza reprezentujący BEST S.A. zgłosił sprzeciw do następujących uchwał:
- nr 12/2016;
- nr 13/2016;
- nr 15/2016;
- nr 16/2016;
- nr 17/2016;
- nr 18/2016;
- nr 19/2016;
- nr 20/2016;
- nr 21/2016;
- nr 22/2016;

Sprzeciwy zostały wpisane do protokołu obrad z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-09-18

+ więcej
  • EUR euro 4,4574 +0,13%  +0,60gr
  • USD dolar 3,7585 -0,34%  -1,28gr
  • GBP funt 4,8811 -0,13%  -0,63gr
  • CHF frank 4,1378 -0,08%  -0,32gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm