pieniadz.pl

K2 Internet SA
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów K2 Internet S.A. – zwiększenie stanu posiadania powyżej 15% ogólnej liczby głosów

13-08-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2015
Data sporządzenia: 2015-08-13
Skrócona nazwa emitenta
K2 INTERNET S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów K2 Internet S.A. – zwiększenie stanu posiadania powyżej 15% ogólnej liczby głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd K2 Internet S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał od Pana Janusza Żebrowskiego zawiadomienie, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.), następującej treści:"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuję o przekroczeniu 15% ogólnej liczby głosów w spółce K2 Internet SA. zgodnie z poniższym zestawieniem:

1. data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

Przekroczenie progu 15% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku zakupu 89.482 akcji po cenie 11,00 zł za akcję w ramach transakcji zrealizowanej w dniu 11.08.2015 r. poza rynkiem regulowanym, na podstawie umowy z dnia 22 lipca 2015 r.

2. liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów (wspólnie z osobą blisko związaną, posiadającą 6719 akcji):

322.002 akcje (12,96 % kapitału zakładowego) oraz 322.002 głosy (12,96 % ogólnej liczby głosów)

3. liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów (wspólnie z podmiotem powiązanym, posiadającym 6719 akcji):

411.484 akcji (16,56% kapitału zakładowego) oraz 411.484 głosów (16.56 % ogólnej liczby głosów)

4. podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające
akcje spółki: BRAK".

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm