pieniadz.pl

K2 Internet SA
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów K2 Internet S.A. – zwiększenie stanu posiadania powyżej 5% ogólnej liczby głosów.

28-07-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2015
Data sporządzenia: 2015-07-28
Skrócona nazwa emitenta
K2 INTERNET S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów K2 Internet S.A. – zwiększenie stanu posiadania powyżej 5% ogólnej liczby głosów.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd K2 Internet S.A. (Emitent) informuje, że w dniu wczorajszym Emitent otrzymał od Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, następującej treści:

"Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ("Towarzystwo"), ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa, na podstawie przepisów art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382, ze zm., dalej "Ustawa"), informuje, że w wyniku nabycia przez IPOPEMA 30 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (dalej "Fundusz"), zarządzany przez Towarzystwo, w transakcji przeprowadzonej na rynku regulowanym w dn. 22 lipca 2015 r., a rozliczonej w dniu 24 lipca 2015 r., akcji spółki K2 Internet Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), udział Funduszu w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przekroczył próg 5%.

Przed ww. zdarzeniem Fundusz posiadał 20 670 akcji Spółki, co stanowiło 0,83% kapitału zakładowego Spółki i dawało 20 670 głosów oraz stanowiło 0,83% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po w/w zdarzeniu Fundusz posiada 248 500 akcji Spółki, co stanowi 9,9999% kapitału zakładowego Spółki i daje 248 500 głosów oraz stanowi 9,9999% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki."

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-07

+ więcej
  • EUR euro 4,4790 -0,25%  -1,12gr
  • USD dolar 4,1887 -0,18%  -0,77gr
  • GBP funt 5,2109 -0,04%  -0,21gr
  • CHF frank 4,6211 -0,19%  -0,87gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm