pieniadz.pl

K2 Internet SA
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów K2 Internet S.A. – zmniejszenie stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów.

28-07-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2015
Data sporządzenia: 2015-07-28
Skrócona nazwa emitenta
K2 INTERNET S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów K2 Internet S.A. – zmniejszenie stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd K2 Internet S.A. (Emitent) informuje, że w dniu wczorajszym Emitent otrzymał od bmp Holding AG z siedzibą w Berlinie zawiadomienie, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.), następującej treści:

"Niniejszym, bmp Holding AG (dawniej bmp Media Investors AG) z siedzibą w Berlinie, Schlueterstrasse 38 (bmp) na podstawie art. 69 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 184 poz. 1539, ze. zm.: "Ustawa"), informuje, iż w wyniku transakcji pakietowych, dokonanych w dniu 22 lipca 2015 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ("Transakcje"), bmp zmniejszyła stan posiadania swoich akcji i stała się posiadaczem akcji zapewniających mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki K2 Internet S.A.
Przed realizacją Transakcji bmp posiadała 367.312 akcji K2 Internet S.A., co stanowiło 14,78% kapitału zakładowego tej Spółki i uprawniało do wykonywania 367.312 głosów, co stanowiło 14,78% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu K2 Internet S.A.
Na dzień dzisiejszy bmp posiada 89.482 akcji, co stanowi 3,6% kapitału zakładowego tej Spółki i uprawnia do wykonywania 89.482 głosów, co stanowi 3,6% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu K2 Internet S.A."

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-06

+ więcej
  • EUR euro 4,4902 +0,11%  +0,51gr
  • USD dolar 4,1964 +0,07%  +0,31gr
  • GBP funt 5,2130 +0,19%  +0,99gr
  • CHF frank 4,6298 +0,56%  +2,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm