pieniadz.pl

K2 Internet SA
Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w spółce K2 Internet S.A.

24-06-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2015
Data sporządzenia: 2015-06-24
Skrócona nazwa emitenta
K2 INTERNET S.A.
Temat
Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w spółce K2 Internet S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd K2 Internet S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał od Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie, z dnia 23 czerwca 2015 r. - przesłane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, następującej treści:

"Niniejszym, Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa ("Towarzystwo"), na podstawie przepisów art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz w związku z art. 87 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, ze zm.:, "Ustawa"), działając w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych:
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
Opoka I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
Opoka One Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny,
("Fundusze") informuje o przekroczeniu przez Fundusze progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka").

Przekroczenie przez Fundusze progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku zawarcia transakcji na rynku regulowanym w dniu 17 czerwca 2015 r.

Przed zmianą udziału Fundusze łącznie posiadały 123.727 akcji Spółki, co stanowiło 4,98% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 123.727 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 4,98% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Na dzień 17 czerwca Fundusze łącznie posiadały 124.327 akcji Spółki, co stanowi 5,003% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 124.327 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 5,003% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Ponadto Towarzystwo informuje, iż brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki, a także brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c Ustawy."


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-06

+ więcej
  • EUR euro 4,4902 +0,11%  +0,51gr
  • USD dolar 4,1964 +0,07%  +0,31gr
  • GBP funt 5,2130 +0,19%  +0,99gr
  • CHF frank 4,6298 +0,56%  +2,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm