pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Jupiter NFI SA (JPR)

Pełna nazwa JUPITER SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. WROCŁAWSKA 53 30-011 KRAKÓW
Telefon (12) 632 13 50
Prezes Grzegorz Hajdarowicz
Fax (22) 6377180
WWW www.jupiter-nfi.pl
E-mail jupiter@jupiter-nfi.pl
ISIN PLNFI0300017

Komunikaty spółki: Jupiter NFI SA (JPR)

2014-09-03 12:46 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na NWZ JUPITER S.A.
2014-09-03 12:42 Plan połączenia Emitenta ze spółką zależną Gremi Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Rybitwy – spółka komandytowo-akcyjna
2014-09-02 09:35 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 września 2014 roku
2014-09-01 13:02 Spełnienie się warunku zawieszającego znaczącej umowy
2014-09-01 12:50 Aktualizacja nr 1 do Planu połączenia KCI S.A. z JUPITER S.A.
2014-08-29 23:49 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2014
2014-08-29 18:29 Przekroczenie progu znaczącej umowy
2014-08-22 13:33 Uzupełnienie raportu 32/2014
2014-08-18 15:32 Uzgodnienie sposobu rozliczenia weksli wyemitowanych przez JUPITER S.A.
2014-08-04 14:56 ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE PODJĘCIA UCHWAŁY W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁEK GREMI DEVELOPMENT SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – RYBITWY – S.K.A. ORAZ JUPITER S.A.
2014-08-04 12:09 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2014-08-01 18:26 Podjęcie negocjacji w sprawie rozliczenia weksli wystawionych przez JUPITER S.A.
2014-07-29 17:06 Warunkowa umowa sprzedaży i zamiany oraz ustanowienie docelowego zabezpieczenia obligacji w postaci hipoteki
2014-07-28 16:32 Zawarcie znaczącej umowy
2014-07-25 14:02 Sprawozdania dotyczące połączenia Jupiter S.A. i Gremi Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Rybitwy – S.K.A. oraz stanowisko Zarządu Emitenta
2014-07-21 14:25 ZAWIADOMIENIE O OTRZYMANIU OPINII BIEGŁEGO REWIDENTA DOTYCZĄCEJ BADANIA PLANU POŁĄCZENIA
2014-07-18 21:44 ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE PODJĘCIA UCHWAŁY W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁEK GREMI DEVELOPMENT SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – RYBITWY – S.K.A. ORAZ JUPITER S.A.
2014-07-18 15:16 Korekta numerów not skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013r.
2014-07-14 17:35 Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy
2014-07-04 14:18 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na ZWZ Jupiter S.A.
2014-07-03 10:54 Odpowiedzi na pytania akcjonariusza
2014-07-01 12:33 Zawieszenie negocjacji
2014-07-01 12:27 Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
2014-07-01 12:14 Uchwały ZWZ 30 czerwca 2014r.
2014-06-10 16:15 Wprowadzenie zmiany do porządku obrad ZWZ na żądanie Akcjonariusza
2014-06-03 15:50 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2014-06-02 17:56 Wybór biegłego rewidenta
2014-05-23 21:44 Rozpoczęcie znaczących negocjacji
2014-05-15 17:36 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014
2014-05-01 02:07 Skonsolidowany raport roczny RS 2013

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm