pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: JSW (JSW)

Pełna nazwa JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres AL. JANA PAWŁA II 4 44-330 JASTRZĘBIE ZDRÓJ
Telefon 32 756 41 13
Prezes
Fax 32 476 26 71
WWW www.jsw.pl
E-mail jsw@jsw.pl

Komunikaty spółki: JSW (JSW)

2016-11-02 15:08 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A., projekty uchwał
2016-10-14 10:40 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu JSW S.A. w dniu 13.10.2016 r.
2016-10-13 15:53 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. w dniu 13.10.2016 r.
2016-10-06 15:57 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
2016-10-06 13:12 Rezygnacja członka Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
2016-10-01 09:53 Podpisanie umowy nieodpłatnego zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa JSW S.A. na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
2016-09-30 16:42 Podpisanie umowy rozporządzającej sprzedaży akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria S.A. przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A.
2016-09-30 10:36 Podpisanie umowy o udzielenie wsparcia dla spólki zależnej JSW, tj. JZR Sp. z o.o.
2016-09-29 07:49 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu JSW S.A. w dniu 28.09.2016 r.
2016-09-28 15:07 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. w dniu 28.09.2016 r.
2016-09-16 13:47 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A., projekty uchwał
2016-09-12 14:54 Rejestracja zmian Statutu JSW S.A.
2016-09-01 12:05 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A., projekty uchwał
2016-08-29 17:08 Zawarcie przez JSW S.A. porozumienia z obligatariuszami
2016-08-26 18:32 Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą JSW S.A. planu działań optymalizacyjnych dla Grupy Kapitałowej JSW na lata 2016-2025 oraz zgoda na zawarcie przez JSW S.A. porozumienia z obligatariuszami
2016-08-18 08:54 Odwołanie członka Rady Nadzorczej JSW S.A.
2016-08-18 07:38 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-08-11 11:37 Zawarcie aneksu do umowy na sprzedaż węgla na rzecz PGNiG TERMIKA S.A.
2016-08-11 11:21 Podpisanie umowy sprzedaży akcji Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A. przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A.
2016-08-10 15:24 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2016 r.
2016-08-10 13:29 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej JSW S.A. - uzupełnienie
2016-08-09 14:50 Rozpoczęcie procedury przekazania KWK „Krupiński” do SRK S.A.
2016-08-09 11:44 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu JSW S.A. w dniu 04.08.2016 r.
2016-08-05 18:21 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej JSW S.A.
2016-08-04 15:26 Powołanie członka Rady Nadzorczej JSW S.A.
2016-08-04 15:24 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. w dniu 04.08.2016 r.
2016-08-03 09:41 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
2016-07-29 15:50 Program emisji obligacji - umowa o dalszej współpracy – aktualizacja informacji
2016-07-14 12:14 Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. zwołanego na dzień 4 sierpnia 2016 r.
2016-07-08 17:56 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A., projekty uchwał.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm