pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: JHM DEVELOPMENT SA (JHM)

Pełna nazwa JHM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. UNII EUROPEJSKIEJ 18 96-100 SKIERNIEWICE
Telefon (46) 833 95 89; 833 61 28
Prezes Regina Biskupska
Fax (46) 833 61 28
WWW www.jhmdevelopment.pl
E-mail sekretariat@jhmdevelopment.pl

Komunikaty spółki: JHM DEVELOPMENT SA (JHM)

2016-11-04 08:28 Informacja o sprzedaży lokali w październiku 2016 roku
2016-10-04 12:26 Informacja o sprzedaży lokali we wrześniu 2016 roku
2016-09-29 17:18 Informacja o otrzymaniu przez Emitenta zawiadomienia o transakcjach zakupu akcji zwykłych na okaziciela Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. przez Wiceprezesa Zarządu Emitenta
2016-09-27 17:35 Podpisanie umów z bankiem na finansowanie inwestycji
2016-09-21 22:11 Informacja o otrzymaniu przez Emitenta zawiadomienia o transakcjach zakupu akcji zwykłych na okaziciela Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. przez Wiceprezesa Zarządu Emitenta
2016-09-21 11:19 Okres zamknięty
2016-09-06 17:21 Podpisanie znaczącej umowy na generalne wykonawstwo
2016-09-02 18:20 Informacja o sprzedaży lokali w sierpniu 2016 roku
2016-08-19 08:12 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-08-12 17:16 Korekta prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT
2016-08-08 20:06 Wstępne wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2016 roku
2016-08-04 07:56 Informacja o sprzedaży lokali w lipcu 2016 roku
2016-07-01 12:27 Informacja o sprzedaży lokali w czerwcu 2016 roku
2016-06-29 08:02 Informacja o otrzymaniu przez Emitenta zawiadomienia o transakcjach zakupu akcji zwykłych na okaziciela Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. przez Wiceprezesa Zarządu Emitenta
2016-06-17 15:31 Informacja o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. w dniu 17 czerwca 2016 roku uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok 2015
2016-06-17 15:23 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. odbytym w dniu 17 czerwca 2016 roku
2016-06-17 15:14 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. w dniu 17 czerwca 2016 roku, informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad zgromadzenia
2016-06-02 11:05 Informacja o sprzedaży lokali w maju 2016 roku
2016-05-31 15:32 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2016-05-18 14:42 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2016-05-16 12:59 Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015
2016-05-11 08:28 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-05-05 11:53 Informacja o sprzedaży lokali w kwietniu 2016 roku
2016-04-08 07:52 Zawiadomienie o transakcjach zakupu akcji JHM DEVELOPMENT S.A. przesłane przez Wiceprezesa Zarządu
2016-04-05 15:49 Informacja o sprzedaży lokali w marcu 2016 roku
2016-04-01 10:16 Zawiadomienie o transakcjach zakupu akcji JHM DEVELOPMENT S.A. przesłane przez Wiceprezesa Zarządu
2016-03-11 07:59 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-03-11 07:55 Raport roczny R 2015
2016-03-03 11:28 Informacja o sprzedaży lokali w lutym 2016 roku
2016-02-05 15:50 Informacja o sprzedaży lokali w styczniu 2016 roku

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm