pieniadz.pl

Integer.pl SA
Zawarcie aneksu do umowy istotnej.

28-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 64 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-28
Skrócona nazwa emitenta
INTEGER.PL S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy istotnej.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie _"Emitent"_ informuje, iż dnia 28 października 2016 roku, Emitent, Templeton Strategic Emerging Markets Fund IV LDC _"TSEMF IV"_, PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 _"PZU FIZAN", a łącznie z TSEMF IV jako "Nowi Inwestorzy"_, a także spółka zależna Emitenta – InPost Paczkomaty sp. z o.o. _"InPost Paczkomaty"_, spółka zależna Emitenta – EasyPack sp. z o.o. _"EasyPack"_ oraz spółka Asterina Investments S.a r.l. _"Asterina"_, zawarli aneks numer 2 _"Aneks Nr 2"_ do umowy inwestycyjnej z dnia 5 maja 2015 roku, o której zawarciu i realizacji Emitent informował raportem bieżącym numer 23/2015 z dnia 5 maja 2015 roku oraz raportem bieżącym numer 38/2015 z dnia 12 listopada 2015 roku _"Umowa Inwestycyjna"_.

Zgodnie z postanowieniami Aneksu Nr 2 wydłużeniu z 12 do 24 miesięcy uległ termin, w którym każdy
z Nowych Inwestorów może skorzystać z prawa żądania, aby Emitent nabył wszystkie posiadane przez takiego Nowego Inwestora udziały w EasyPack. Z prawa takiego każdy z Nowych Inwestorów może skorzystać w wyżej opisanym terminie, liczonym od dnia, w którym Emitenta miał, ale nie wpłacił jakiejkolwiek części określonej Umową Inwestycyjną kwoty wkładu. Prawo to przysługuje Nowym Inwestorom zgodnie z pierwotnym brzmieniem Umowy Inwestycyjnej, przy czym Aneksem Nr 2 wydłużono jedynie termin na skorzystanie z tego prawa.

Pozostałe postanowienia Umowy Inwestycyjnej pozostały bez zmian.

Analogiczną zmianę wprowadzono do umowy opcji put regulującej wyżej wymienioną kwestię, zawartej pomiędzy Emitentem, a TSEMF IV, PZU FIZAN oraz Asterina.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2018-10-19

+ więcej
  • EUR euro 4,3049 +0,19%  +0,83gr
  • USD dolar 3,7601 +0,80%  +2,99gr
  • GBP funt 4,9014 +0,22%  +1,08gr
  • CHF frank 3,7746 +0,54%  +2,03gr

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm