pieniadz.pl

Impexmetal SA
Nabycie akcji Boryszew S.A.

10-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 49 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-10
Skrócona nazwa emitenta
IMPEXMET
Temat
Nabycie akcji Boryszew S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Impexmetal S.A. _Emitent_ informuje, że w dniu 10 października 2016 roku na rachunek maklerski Emitenta zostało przeniesiona własność 5.618.412 sztuki akcji Boryszew S.A. stanowiących 2,34% kapitału zakładowego i uprawniających do 5.618.412 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 2,34% głosów.
Przeniesienie własności akcji Boryszew S.A. na rachunek Emitenta nastąpiło w wykonaniu przysługującej Tensho Electric Industries Co. Ltd. _Tensho_ opcji sprzedaży nabytych w dniu 17 czerwca 2014 roku przez Tensho akcji Boryszew S.A. w zamian za wierzytelności Tensho wobec Boryszew Tensho Poland Spółka z o.o. w kwocie 7.250.000 euro. Opcja sprzedaży akcji Boryszew S.A. została wykonana przez Tensho w dniu 1 lipca 2016 roku. Powyższa transakcja została opisana w raporcie okresowym Impexmetal S.A. za I półrocze 2014 roku.
Na dzień 10 października 2016 roku Impexmetal S.A. wraz z jednostkami zależnymi posiada 11.623.412 akcji Boryszew S.A., stanowiących 4,84 % kapitału zakładowego i uprawniających do 11.623.412 głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A., co stanowi 4,84% głosów, w tym:
 Impexmetal S.A. posiada 11.618.412 akcji, stanowiących 4,84% kapitału zakładowego i uprawniających do 11.618.412 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 4,84% głosów,
 Polski Cynk Spółka z o.o. posiada 5.000 akcji, stanowiących 0,002% kapitału zakładowego i uprawniających do 5.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,002% głosów.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-05-26

+ więcej
  • EUR euro 4,5242 +0,47%  +2,12gr
  • USD dolar 4,2156 +0,39%  +1,62gr
  • GBP funt 5,2074 +0,27%  +1,39gr
  • CHF frank 4,6634 +0,58%  +2,71gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm