pieniadz.pl

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku.

27-01-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-27
Skrócona nazwa emitenta
IMPERA
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod nazwą Impera Capital S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 22a (zwany dalej, jako Spółka) działając na podstawie § 103 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 roku ("Rozporządzenie") podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2015:
Raport roczny za 2014 rok – 20 marzec 2015
Skonsolidowany raport roczny za 2014 rok – 20 marzec 2015
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 – 15 maj 2015
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 – 28 sierpień 2015
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 – 16 listopad 2015

Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka w 2014 roku nie będzie publikowała oddzielnego raportu okresowego za IV kwartał 2014 oraz II kwartał 2015.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-07

+ więcej
  • EUR euro 4,4790 -0,25%  -1,12gr
  • USD dolar 4,1887 -0,18%  -0,77gr
  • GBP funt 5,2109 -0,04%  -0,21gr
  • CHF frank 4,6211 -0,19%  -0,87gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm