pieniadz.pl

zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

20-08-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 69 / 2014
Data sporządzenia: 2014-08-20
Skrócona nazwa emitenta
IMPERA
Temat
zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Spółka pod firmą: "Impera Capital Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej, jako "Spółka"), informuje, iż otrzymała w dniu 19 sierpnia 2014 r. pisemne oświadczenie o rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki od Pana Radosława Kwaśnickiego. Oświadczenie o rezygnacji weszło w życie z chwilą jego złożenia.
Ponadto, Spółka informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu dzisiejszym powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Damiana Dworka.
W załączeniu przedstawiamy wykształcenie wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Damiana Dworka.
Ponadto Spółka informuje, że zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Damian Dworek nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Pan Damian Dworek nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 22) i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259)

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm