pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Impel SA (IPL)

Pełna nazwa IMPEL SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL.ŚLĘŻNA 118 53-111 WROCŁAW
Telefon (071) 78-09-403
Prezes Grzegorz Dzik
Fax (071) 78-09-679
WWW www.impel.pl
E-mail cc.info@impel.pl
ISIN PLIMPEL00011

Komunikaty spółki: Impel SA (IPL)

2016-10-12 14:16 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Impel S.A. w dniu 12 października 2016 roku
2016-10-12 13:45 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 października 2016 roku
2016-09-21 08:26 Powiadomienie o transakcji na akcjach Impel S.A.
2016-09-19 17:25 Zawiadomienie o przekroczeniu przez akcjonariusza progu 5% głosów w ogólnej liczbie głosów w Impel S.A.
2016-09-14 12:12 Powiadomienia o transakcjach na akcjach Impel S.A.
2016-09-09 13:16 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 października 2016 roku wraz z projektami uchwał
2016-08-31 12:53 Zwiększenie limitu kredytowego dla spółek Grupy Impel na wartość znaczącą
2016-08-31 07:57 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-08-09 14:44 Uzgodnienia w zakresie połączenia Impel S.A. ze spółką zależną TMSI Partners S.a r.l.
2016-08-08 19:12 Wniesienie przez Impel Security Polska Sp. z o.o. pozwu przeciwko Skarbowi Państwa – Ministerstwu Sprawiedliwości o dokonanie zmiany warunków wynagrodzenia z tytułu wykonywania znaczącej umowy w zakresie realizacji usługi eksploatacji i rozwoju sy
2016-07-20 12:33 Zawiadomienie o wzroście udziału w ogólnej liczby głosów na WZ Impel S.A.
2016-07-20 11:49 Powiadomienia o transakcjach na akcjach Impel S.A.
2016-06-21 15:52 Kontynuacja współpracy z Bankiem Zachodnim WBK S.A. - podpisanie aneksów na wartość umowy znaczącej
2016-06-16 11:31 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Impel S.A. w dniu 13 czerwca 2016 roku
2016-06-13 13:48 Powołanie Prezesa i Członka Zarządu Impel S.A. na kolejną kadencję
2016-06-13 13:47 Wypłata dywidendy
2016-06-13 13:46 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 czerwca 2016 roku
2016-06-01 14:21 Zbycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej
2016-05-16 07:56 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-05-11 16:27 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
2016-03-21 17:19 RS
2016-03-21 17:17 R
2016-03-07 15:09 Rekomendacja Zarządu w sprawie niewypłacenia dywidendy z zysku za 2015 rok
2016-02-26 18:16 Powołanie nowych Członków Zarządu Impel S.A.
2016-02-24 11:51 Rezygnacja Członka Zarządu Impel S.A.
2016-01-18 15:11 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016
2015-11-12 07:55 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015
2015-10-23 11:30 Zwiększenie limitów dla spółek Grupy Impel w DnB Bank Polska S.A. oraz udzielenie poręczeń na wartość umów znaczących
2015-10-20 11:32 Zwiększenie limitu kredytowego dla spółek Grupy Impel na wartość umowy znaczącej
2015-08-27 07:48 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm