pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: IDEA BANK SPӣKA AKCYJNA (IDA)

Pełna nazwa IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. PRZYOKOPOWA 33 01-208 WARSZAWA
Telefon (22) 270 58 68
Prezes Jarosław Augustyniak
Fax (22) 3270980
WWW www.ideabank.pl
E-mail kontakt@ideabank.pl
ISIN PLIDATF00012

Komunikaty spółki: IDEA BANK SPӣKA AKCYJNA (IDA)

2015-05-07 07:00 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015
2015-05-04 17:36 ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART. 160 USTAWY O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI
2015-05-04 17:30 ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART. 69 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ
2015-04-30 15:37 ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART. 69 I 69 A USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ
2015-04-30 15:28 ZAWIADOMIENIA W TRYBIE ART. 160 USTAWY O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI
2014-08-29 17:05 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Inventum TFI SA
2014-08-27 18:07 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Inventum TFI S.A. zwołane na dzień 28 lipca 2014 roku
2014-08-27 17:51 Zmiany w składzie w Radzie Nadzorczej INVENTUM TFI S.A
2014-08-27 17:01 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta
2014-08-27 06:59 Raport półroczny SA-P 2014
2014-08-22 16:27 Informacja o zmianie terminu publikacji raportów okresowych w 2014 roku
2014-08-06 13:37 Wydanie przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zawieszeniu w okresie od dnia 6 sierpnia do 5 września 2014 r. zbywania oraz odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu Inventum Premium SFIO, reprezentowanego przez Inventum TFI S.A.
2014-08-05 17:06 Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz podjęte uchwały.
2014-07-29 09:38 Zmiany w Radzie Nadzorczej Inventum TFI SA
2014-07-29 09:35 Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2014-07-25 17:22 wszczęcie postępowania sądowego przeciwko Spółce
2014-07-04 14:55 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki
2014-07-03 14:41 Zmiany w Zarządzie Inventum TFI SA
2014-07-03 14:39 Zmiany w Radzie Nadzorczej Inventum TFI SA
2014-07-03 14:37 Rezygnacja Członka Zarządu Inventum TFI SA
2014-06-30 16:53 Korekta raportu bieżącego nr 74 z dnia 30.06.2014 r. w sprawie Zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna na dzień 28 lipca 2014 r.
2014-06-30 08:21 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna na dzień 28 lipca 2014 r.
2014-06-18 10:41 Wartość aktywów funduszy inwestycyjnych utworzonych przez INVENTUM TFI S.A. na koniec maja 2014 roku
2014-06-12 19:43 uzupełnienie raportu bieżącego numer 68 z dnia 4 czerwca 2014 roku oraz raportu bieżącego numer 66 z dnia 30 maja 2014 roku - Powołanie członków Rady Nadzorczej INVENTUM TFI S.A.
2014-06-05 19:56 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA Inventum TFI SA
2014-06-05 19:49 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Inventum TFI SA
2014-06-04 18:24 Transakcje animatora na akcjach Spółki
2014-06-04 17:53 Powołanie członków Rady Nadzorczej INVENTUM TFI S.A.
2014-06-04 17:51 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Inventum TFI S.A. zwołane na dzień 30 maja 2014 r.
2014-05-30 21:46 Powołanie członków Rady Nadzorczej INVENTUM TFI S.A.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm