pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: IDEA BANK SPӣKA AKCYJNA (IDA)

Pełna nazwa IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. PRZYOKOPOWA 33 01-208 WARSZAWA
Telefon (22) 270 58 68
Prezes Jarosław Augustyniak
Fax (22) 3270980
WWW www.ideabank.pl
E-mail kontakt@ideabank.pl
ISIN PLIDATF00012

Komunikaty spółki: IDEA BANK SPӣKA AKCYJNA (IDA)

2015-11-27 19:16 Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2015-11-27 19:15 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
2015-11-27 19:14 Zawiadomienie w trybie art. 69 i 69a Ustawy o ofercie publicznej
2015-11-27 19:11 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
2015-11-26 16:46 Wysokość i termin wpłaty na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
2015-11-25 12:49 Informacja od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie dodatkowej wpłaty do Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych
2015-11-05 17:52 Rejestracja zmian statutu Spółki
2015-10-28 07:01 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015
2015-10-20 11:15 Zmiana daty publikacji raportu okresowego za III kwartał 2015 r.
2015-09-25 14:38 Czwarty Program Emisji Obligacji Podporządkowanych - informacja Zarządu.
2015-09-15 17:31 Informacja Zarządu
2015-08-18 16:20 Korekta raportu bieżącego nr 38/2015: Rejestracja obligacji spółki serii K w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
2015-08-14 17:12 DOJŚCIE DO SKUTKU EMISJI OBLIGACJI SPÓŁKI SERII K
2015-08-11 15:39 Rejestracja obligacji spółki serii K w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
2015-07-29 07:01 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015
2015-07-28 12:38 Podjęcie przez Zarząd Idea Bank S.A. uchwały w sprawie emisji obligacji spółki serii K
2015-07-24 17:17 Zmiana daty publikacji raportu okresowego za I półrocze 2015 r.
2015-07-08 13:37 Przystąpienie do realizacji Czwartego Programu Emisji Obligacji
2015-06-30 17:34 Zmiany dokonane w statucie Emitenta
2015-06-30 17:30 Powołanie Niezależnych Członków Rady Nadzorczej
2015-06-30 17:27 Wykaz akcjonariuszy posidających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2015 r.
2015-06-30 17:24 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
2015-06-30 14:07 Rezygnacja dwóch Członków Rady Nadzorczej
2015-06-23 18:26 Zgłoszenie kandydatur na Niezależnych Członków Rady Nadzorczej
2015-06-22 18:08 Powołanie nowego Członka Zarządu
2015-06-10 16:08 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2015-06-03 16:22 Projekty uchwał będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
2015-06-03 16:07 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2015-06-02 19:50 Przyjęcie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu
2015-06-01 20:49 Nabycie przez jednostkę zależną aktywów o znacznej wartości.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm