pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: IDEA BANK SPӣKA AKCYJNA (IDA)

Pełna nazwa IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. PRZYOKOPOWA 33 01-208 WARSZAWA
Telefon (22) 270 58 68
Prezes Jarosław Augustyniak
Fax (22) 3270980
WWW www.ideabank.pl
E-mail kontakt@ideabank.pl
ISIN PLIDATF00012

Komunikaty spółki: IDEA BANK SPӣKA AKCYJNA (IDA)

2016-05-18 17:36 Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2016-05-18 17:31 Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2016-05-12 18:44 Ziszczenie się warunku dotyczącego znaczącej umowy warunkowej zawartej przez spółkę zależną
2016-05-05 07:01 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-04-29 16:40 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 29 kwietnia 2016 r.
2016-04-29 16:36 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
2016-04-25 10:43 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2016
2016-04-15 10:08 Informacja o znaczącej umowie
2016-04-13 17:07 Zawarcie znaczącej umowy.
2016-04-06 18:51 Zawarcie znaczącej umowy
2016-04-06 18:43 Informacja Zarządu - zawarcie porozumienia
2016-04-02 14:14 Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2016-03-26 09:13 INFORMACJA O WARUNKU DOTYCZĄCYM UMOWY ZNACZĄCEJ ZAWARTEJ PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ
2016-03-24 17:59 Zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące zwiększenia funduszy własnych Banku
2016-03-22 17:03 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2016-03-15 18:48 Informacja o zawarciu znaczących umów przez emitenta oraz spółkę zależną
2016-03-15 18:42 Informacja o zawarciu znaczącej umowy oraz zbyciu i nabyciu aktywów o znacznej wartości przez spółki zależne
2016-03-04 07:16 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-03-04 07:08 Raport roczny R 2015
2016-03-01 18:02 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za rok obrotowy 2015
2016-02-18 16:47 INFORMACJA O ZNACZĄCYCH UMOWACH
2016-02-03 14:55 Powołanie Członka Zarządu na kolejną kadencję.
2016-01-26 15:43 Rejestracja zmiany statutu
2016-01-25 12:32 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2016
2016-01-18 16:33 ZMIANY DOKONANE W STATUCIE EMITENTA
2016-01-18 16:28 WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5 % LICZBY GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU, KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU 18 STYCZNIA 2016 R.
2016-01-18 16:22 TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
2015-12-18 16:11 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2015-12-17 16:35 Przyjęcie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu
2015-11-27 19:18 Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm