pieniadz.pl

IDEA BANK SPӣKA AKCYJNA
ZMIANA TERMINU PUBLIKACJI SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2016 R.

17-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 46 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-17
Skrócona nazwa emitenta
IDEA BANK S.A.
Temat
ZMIANA TERMINU PUBLIKACJI SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2016 R.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Idea Bank S.A. _"Emitent"_, informuje, iż kwartalny skonsolidowany raport za III kwartał 2016 roku, którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym Emitenta nr 4/2016 z dnia 25 stycznia 2016 roku na dzień 27 października 2016 roku, zostanie opublikowany w dniu 20 października 2016 roku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382_ w związku z § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133_.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-21

+ więcej
  • EUR euro 4,5567 +0,06%  +0,26gr
  • USD dolar 3,7950 +0,56%  +2,13gr
  • GBP funt 5,2862 +0,20%  +1,07gr
  • CHF frank 4,1325 +0,16%  +0,68gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm