pieniadz.pl

IDEA BANK SPӣKA AKCYJNA
TRANSAKCJA NABYCIA AKCJI PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ

30-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 / 2016
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
IDEA BANK S.A.
Temat
TRANSAKCJA NABYCIA AKCJI PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Idea Bank S.A. _"Emitent"_ niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 30 września 2016 roku, Emitent otrzymał od spółki zależnej, w której posiada 100 % udziału w kapitale zakładowym tj. spółki Idea Expert S.A. z siedzibą w Warszawie _"Idea Expert"_, zawiadomienie o dokonaniu nabycia przez Idea Expert od spółki Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie _"Open Finance"_ 549.450 _pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt_ akcji zwykłych imiennych, nieuprzywilejowanych spółki Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie _"Akcje"; "Open TFI"_, o wartości nominalnej 1,00 zł _jeden złoty_ każda akcja, stanowiących w sumie 9,99 % w kapitale zakładowym oraz 9,99 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Open TFI, za cenę w wysokości 18.391.590 zł _osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych_.

Jednocześnie Emitent powziął informację, iż umowa nabycia Akcji przewiduje przeznaczenie części ceny sprzedaży za Akcje na spłatę zadłużenia spółki Open Finance wobec Emitenta.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-21

+ więcej
  • EUR euro 4,5567 +0,06%  +0,26gr
  • USD dolar 3,7950 +0,56%  +2,13gr
  • GBP funt 5,2862 +0,20%  +1,07gr
  • CHF frank 4,1325 +0,16%  +0,68gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm