pieniadz.pl

IDEA BANK SPӣKA AKCYJNA
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

04-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla banków
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-08-04
IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
IDEA BANK S.A. Banki _ban_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
01-208 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Przyokopowa 33
_ulica_ _numer_
22 270 58 68 22 327 09 80
_telefon_ _fax_
kontakt@ideabank.pl www.ideabank.pl
_e-mail_ _www_
5260307560 011063638
_NIP_ _REGON_
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015
I. Dane dotyczące skonsolidowanego rachunku zysków i strat niebadane niebadane niebadane niebadane
II. Wynik z tytułu odsetek 270 354 153 027 62 143 37 015
III. Wynik z tytułu prowizji i opłat 159 442 175 143 36 649 42 365
IV. Zysk brutto 292 134 54 576 67 149 13 201
V. Zysk netto 337 799 162 621 77 646 39 336
VI. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 337 622 162 471 77 605 39 300
VII. Całkowite dochody za okres 331 059 168 396 76 096 40 733
VIII. Przepływy pieniężne netto -275 329 -181 093 -63 287 -43 804
IX. Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015
X. niebadane niebadane
XI. Suma aktywów 19 528 449 18 840 615 4 412 710 4 421 123
XII. Kapitał własny ogółem 2 365 567 2 038 014 534 531 478 239
XIII. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 2 365 567 2 038 038 534 531 478 244
XIV. Kapitał zakładowy 156 804 156 804 35 432 36 795
XV. Liczba akcji 78 401 981 78 401 981 78 401 981 78 401 981
XVI. Współczynnik wypłacalności _skonsolidowany_ 14,4% 14,9% 14,4% 14,9%
XVII. Dane dotyczące jednostkowego rachunku zysków i strat półrocze/2016 półrocze/2015 półrocze/2016 półrocze/2015
XVIII. niebadane niebadane niebadane niebadane
XIX. Wynik z tytułu odsetek 211 908 117 055 48 375 28 314
XX. Wynik z tytułu prowizji i opłat 92 278 115 760 21 066 28 001
XXI. Zysk brutto 103 478 64 472 23 622 15 595
XXII. Zysk netto 83 750 51 355 19 119 12 422
XXIII. Całkowite dochody za okres 76 992 75 751 17 576 18 323
XXIV. Przepływy pieniężne netto -146 694 -177 081 -33 488 -42 834
XXV. Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015
XXVI. niebadane niebadane
XXVII. Suma aktywów 19 641 769 17 877 087 4 438 316 4 195 022
XXVIII. Kapitał własny ogółem 1 857 734 1 872 150 419 779 439 317
XXIX. Kapitał zakładowy 156 804 156 804 35 432 36 795
XXX. Liczba akcji 78 401 981 78 401 981 78 401 981 78 401 981
XXXI. Współczynnik wypłacalności _jednostkowy_ 13,7% 16,5% 13,7% 16,5%
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-21

+ więcej
  • EUR euro 4,5567 +0,06%  +0,26gr
  • USD dolar 3,7950 +0,56%  +2,13gr
  • GBP funt 5,2862 +0,20%  +1,07gr
  • CHF frank 4,1325 +0,16%  +0,68gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm