pieniadz.pl

IDEA BANK SPӣKA AKCYJNA
UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU

28-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-28
Skrócona nazwa emitenta
IDEA BANK S.A.
Temat
UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Idea Bank S.A. _"Emitent"_ informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 28 czerwca 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, na podstawie uchwały nr 4 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uchwaliło tekst jednolity Statutu Emitenta, uwzględniający zmiany Statutu wynikające z uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Idea Bank S.A. z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki. Treść tekstu jednolitego Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382_ w związku z § 38 ust. 1 pkt 2 lit. b_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133_.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-21

+ więcej
  • EUR euro 4,5567 +0,06%  +0,26gr
  • USD dolar 3,7950 +0,56%  +2,13gr
  • GBP funt 5,2862 +0,20%  +1,07gr
  • CHF frank 4,1325 +0,16%  +0,68gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm