pieniadz.pl

IDEA BANK SPӣKA AKCYJNA
INFORMACJA O ZMIANIE ZNACZĄCEJ UMOWY

24-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-24
Skrócona nazwa emitenta
IDEA BANK S.A.
Temat
INFORMACJA O ZMIANIE ZNACZĄCEJ UMOWY
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Idea Bank S.A. _"Emitent"_ w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r. oraz raportu bieżącego nr 31/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r. informuje, że w dniu 24 czerwca 2016 r., Emitent zawarł ze spółkami Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie _"GNB"_, Getin Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"GL"_, Getin Leasing Spółka Akcyjna 2 S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu _"GL 2"_, Getin Leasing Spółka Akcyjna 3 S.K.A. _"GL 3"; GL, GL 2 oraz GL 3 dalej łącznie jako "Spółki Leasingowe"_ aneks nr 3 do generalnej umowy sprzedaży wierzytelności z dnia 21 marca 2016 r. _"Aneks", "Umowa"_.

Na podstawie Aneksu, zwiększony został maksymalny limit nabywanych wierzytelności leasingowych GNB do kwoty 700.000.000 PLN, co stanowi jednocześnie maksymalny poziom zaangażowania Emitenta w nabywanie wierzytelności leasingowych GNB. Ponadto na podstawie Aneksu zwiększono maksymalną wartość nominalną wierzytelności leasingowych GNB nabywanych przez Emitenta w danym miesiącu kalendarzowym z kwoty 200.000.000 PLN do kwoty 300.000.000 PLN.

Pozostałe warunki Umowy nie uległy zmianie.

Zawarcie Aneksu stanowi zmianę Umowy będącej znaczącą umową, wobec czego Emitent informuje o jego zawarciu.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382_ w związku z § 5 ust. 1 pkt 3_ oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133_.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-21

+ więcej
  • EUR euro 4,5567 +0,06%  +0,26gr
  • USD dolar 3,7950 +0,56%  +2,13gr
  • GBP funt 5,2862 +0,20%  +1,07gr
  • CHF frank 4,1325 +0,16%  +0,68gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm