pieniadz.pl

IDEA BANK SPӣKA AKCYJNA
ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

31-05-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2016
Data sporządzenia: 2016-05-31
Skrócona nazwa emitenta
IDEA BANK S.A.
Temat
ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Idea Bank S.A. _"Spółka"_ niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 399 § 1, 4021 i 4022 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 5 Statutu Spółki zwołuje, na dzień 28 czerwca 2016 r., o godz. 10.00 w siedzibie Spółki przy ul. Przyokopowej 33, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Treść ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Ponadto Spółka przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2016 r.

Podstawa prawna: 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382_ w związku z § 38 ust. 1 pkt 1_ oraz pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133_.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-22

+ więcej
  • EUR euro 4,5562 -0,01%  -0,05gr
  • USD dolar 3,7885 -0,17%  -0,65gr
  • GBP funt 5,2655 -0,39%  -2,07gr
  • CHF frank 4,1354 +0,07%  +0,29gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm