pieniadz.pl

IDEA BANK SPӣKA AKCYJNA
ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART. 160 USTAWY O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI

31-05-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2016
Data sporządzenia: 2016-05-31
Skrócona nazwa emitenta
IDEA BANK S.A.
Temat
ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART. 160 USTAWY O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Idea Bank S.A. _"Spółka"_ informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 31 maja 2016 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od Pana Leszka Czarneckiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, o dokonaniu przez:

• osobę blisko związaną z Panem Leszkiem Czarneckim w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi _tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 94, "Ustawa"_ tj. LC Corp BV z siedzibą w Amsterdamie, transakcji zbycia przez LC Corp BV 2.523.027 _słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące dwadzieścia siedem_ akcji zwykłych na okaziciela Spółki, oznaczonych kodem PLIDEAB00013 po cenie za akcję wynoszącą 24,1201639344262 zł, tj. za łączną cenę nominalną równą 60 855 824,85 zł _sześćdziesiąt milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote 85/100_.

• osobę blisko związaną z Panem Leszkiem Czarneckim w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 Ustawy tj. Getin Noble Bank S.A., transakcji nabycia na własny rachunek Getin Noble Bank S.A. 2.523.027 _słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące dwadzieścia siedem_ akcji zwykłych na okaziciela Spółki, oznaczonych kodem PLIDEAB00013 po cenie za akcję wynoszącą 24,1201639344262 zł, tj. za łączną cenę nominalną równą 60 855 824,85 zł _sześćdziesiąt milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote 85/100_.

Wyżej wymienione transakcje nabycia i zbycia akcji Spółki zostały dokonane w dniu 24 maja 2016 r. poza rynkiem regulowanym, w Warszawie, za pośrednictwem Noble Securities S.A.

Pan Dr Leszek Czarnecki jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki i Przewodniczącym Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. oraz podmiotem dominującym wobec Getin Noble Bank S.A. i LC Corp BV.Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
_t.j. Dz. U. 2014 poz. 94_.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-21

+ więcej
  • EUR euro 4,5567 +0,06%  +0,26gr
  • USD dolar 3,7950 +0,56%  +2,13gr
  • GBP funt 5,2862 +0,20%  +1,07gr
  • CHF frank 4,1325 +0,16%  +0,68gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm