pieniadz.pl

IDEA BANK SPӣKA AKCYJNA
Ziszczenie się warunku ze znaczącej umowy warunkowej zawartej przez spółkę zależną, dotyczącej sprzedaży spółki GetBack S.A.

18-05-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2016
Data sporządzenia: 2016-05-18
Skrócona nazwa emitenta
IDEA BANK S.A.
Temat
Ziszczenie się warunku ze znaczącej umowy warunkowej zawartej przez spółkę zależną, dotyczącej sprzedaży spółki GetBack S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Idea Bank S.A. _"Spółka"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2016 z dnia 15 marca 2016 r., dotyczącego m.in. zawarcia przez Getin International S.a.r.l. _spółka pośrednio zależna od Spółki, "Sprzedający"_ ze spółką Emest Investments sp. z o.o. _"Kupujący"_ warunkowej umowy sprzedaży 100 % akcji zwykłych na okaziciela spółki GetBack S.A. _"Umowa"_ oraz w nawiązaniu do raportów bieżących nr 13/2016 z dnia 26 marca 2016 r. oraz 22/2016 z dnia 12 maja 2016 r., niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 18 maja 2016 r. otrzymał od Sprzedającego zawiadomienie o spełnieniu się jednego z warunków określonych w Umowie.

Kupujący, zgodnie z Umową, zawiadomił Sprzedającego o wydaniu w dniu 17 maja 2016 r. przez Urząd Antymonopolowy na Ukrainie _Antimonopoly Committee of Ukraine_ decyzji, w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Kupującego kontroli nad spółką GetBack S.A.

O spełnieniu się pozostałych warunków zawieszających określonych w Umowie Spółka będzie informować w drodze kolejnych raportów bieżących.

Podstawa prawna: 56 ust. 1 pkt 2_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382_ w związku z § 5 ust. 1 pkt 4_ oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133_.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-21

+ więcej
  • EUR euro 4,5567 +0,06%  +0,26gr
  • USD dolar 3,7950 +0,56%  +2,13gr
  • GBP funt 5,2862 +0,20%  +1,07gr
  • CHF frank 4,1325 +0,16%  +0,68gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm