pieniadz.pl

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

01-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-01
Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.
Temat
Powołanie Członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Harper Hygienics S.A. _Spółka_ informuje, że w dniu 1 września 2016 r. na podstawie art. 9 ust. 9.2.1. _ii_ w zw. ust. 9.4 Statutu Spółki Akcjonariusz - Central European Cotton Holdings Limited z siedzibą w Irlandii, będący podmiotem zależnym od Polish Enterprise Fund V, L.P., spółki stanu Delaware z siedzibą w USA, powołał do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Roberta Jankowskiego.

Życiorys nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej Spółki, Spółka przekazuje w załączeniu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, stanowiącym załącznik, Pan Robert Jankowski nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Wyżej wymieniony Członek Rady Nadzorczej nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:
Życiorys
Oświadczenie

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-02-02

+ więcej
  • EUR euro 4,7079  0,00%   -0,01gr
  • USD dolar 4,2803 -1,04%  -4,51gr
  • GBP funt 5,2838 -0,83%  -4,41gr
  • CHF frank 4,7147 -0,16%  -0,75gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm