pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Gant Development SA (GNT)

Pełna nazwa GANT DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. RYNEK 28 59-220 LEGNICA
Telefon (71) 793 33 33 wew. 834; 769 38 25
Prezes Marcin Kamiński
Fax (71) 3434931
WWW www.gant.pl
E-mail biuro@gant.pl
ISIN PLGANT000014

Komunikaty spółki: Gant Development SA (GNT)

2014-09-04 09:10 odniesienie do raportów 111 i 112 z 14 sierpnia 2014
2014-08-29 22:48 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2014
2014-08-29 15:14 Informacja w sprawie niewykupienia obligacji serii AW
2014-08-28 11:27 Wybór biegłego rewidenta
2014-08-25 16:06 Rezygnacja Prezesa Zarządu Spółki Zależnej Emitenta
2014-08-19 15:36 Zmiana Zarządu Spółki Zależnej Emitenta
2014-08-16 16:49 Nielegalna próba odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 14 sierpnia 2014 r.
2014-08-14 15:18 Projekty uchwał na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GANT DEVELOPMENT S.A. w upadłości likwidacyjnej w dniu 12 listopada 2014 roku
2014-08-14 15:12 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki GANT DEVELOPMENT S.A. w upadłości likwidacyjnej w dniu 12 listopada 2014 roku
2014-08-12 09:14 Wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w NWZA rozpoczętym w dniu 22.07.2014r. a zakończonym w dniu 06.08.2014r.
2014-08-07 09:17 Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 06 sierpnia 2014 r
2014-07-25 08:14 Odwołanie Prokurenta Spółki Zależnej Emitenta
2014-07-24 13:14 Cofnięcie komunikatów zawartych w raporcie bieżącym nr 62 2014 i 63 2014 i odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego uprzednio na dzień 15 września 2014 r.
2014-07-24 12:36 Cofnięcie komunikatów zawartych w raporcie bieżącym nr 60 2014 i 61 2014 i odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego uprzednio na dzień 14 sierpnia 2014 r.
2014-07-23 17:21 Zmiana Zarządu Spółki Zależnej Emitenta
2014-07-23 14:27 Wybór Członka Rady Nadzorczej Emitenta
2014-07-23 14:18 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GANT DEVELOPMENT S.A. w upadłości likwidacyjnej
2014-07-18 16:03 Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta
2014-07-18 15:58 Zawiadomienie do prokuratury przez Zarząd Emitenta
2014-07-17 13:25 Zawarcie istotnej umowy
2014-07-15 15:23 Odwołanie Likwidatora Spółki Zależnej Emitenta
2014-07-15 15:20 Odwołanie Likwidatora Spółki Zależnej Emitenta
2014-07-15 15:16 Odwołanie Likwidatora Spółki Zależnej Emitenta
2014-07-15 15:12 Odwołanie Likwidatora Spółki Zależnej Emitenta
2014-07-15 15:05 Zawarcie istotnej umowy
2014-07-15 14:59 Zawarcie istotnych umów
2014-07-15 14:51 Stanowisko syndyka GANT DEVELOPMENT SA w upadłości likwidacyjnej co do raportów bieżących Spółki nr 78/2014- nr 87/2014
2014-07-15 14:44 Stanowisko syndyka GANT DEVELOPMENT SA w upadłości likwidacyjnej co do raportów bieżących Spółki nr 65/2014-nr 75/2014
2014-07-11 11:29 Zawiadomienie Syndyka Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej
2014-07-09 10:49 Decyzja sadu w przedmiocie prowadzenia postepowania upadłościowego Emitenta

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm