pieniadz.pl

Gant Development SA
Wybór biegłego rewidenta

28-08-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 116 / 2014
Data sporządzenia: 2014-08-28
Skrócona nazwa emitenta
GANT
Temat
Wybór biegłego rewidenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Kancelaria Syndyków Piątkowski, Szczerbiński Sp.j. z siedzibą we Wrocławiu Syndyk masy upadłości GANT DEVELOPMENT S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Legnicy informuje, że w dniu 27 sierpnia 2014 roku otrzymał zawiadomienie od Przewodniczącego Rady Nadzorczej, iż Rada Nadzorcza Emitenta podjęła Uchwałę nr 1 VIII 2014 w sprawie wyboru spółki ECA Seredyński i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Krakowie, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod pozycją 3115, jako podmiotu uprawnionego do dokonania audytu w zakresie przeglądu sprawozdań finansowych jednostkowych Emitenta oraz skonsolidowanych Grupy Kapitałowej GANT Development S.A. na dzień 30.06.2014 roku. Grupa współpracowała już wcześniej ze spółką ECA Seredyński i Wspólnicy Sp. k. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-10-23

+ więcej
  • EUR euro 4,5772 -0,23%  -1,05gr
  • USD dolar 3,8665 -0,18%  -0,69gr
  • GBP funt 5,0608 -0,31%  -1,58gr
  • CHF frank 4,2732 +0,04%  +0,18gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm