pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Fon SA (FON)

Pełna nazwa FON SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. PADLEWSKIEGO 18C 09-402 PŁOCK
Telefon (024) 367-31-32
Prezes Damian Patrowicz
Fax (024) 367-31-32
WWW www.fon-sa.pl
E-mail biuro@fon-sa.pl
ISIN PLCASPL00019

Komunikaty spółki: Fon SA (FON)

2016-11-04 17:54 Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych Emitenta.
2016-10-03 17:51 Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu.
2016-09-30 18:34 Informacja dla Akcjonariuszy.
2016-08-31 00:27 Raport półroczny P 2016
2016-08-26 17:53 Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych Emitenta.
2016-07-15 17:17 Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu.
2016-06-30 14:05 Rejestracja zmian Statutu Spółki.
2016-06-14 17:32 Informacja dla akcjonariuszy - umorzenie postępowania w sprawie nieważności uchwałay NWZ.
2016-06-13 18:37 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.
2016-06-09 17:26 Wybór biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Emitenta.
2016-06-09 17:20 Spłata pożyczki przez Emitenta.
2016-05-31 18:15 Zawarcie porozumień do Umów pożyczek akcji Damf Inwestycje S.A. (uprzednio FLY.PL S.A.)
2016-05-16 17:22 Raport kwartalny Q 1/2016
2016-05-13 22:45 Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartości aktywów finansowych Emitenta.
2016-05-12 17:30 Umowa pożyczki udziałów spółki celowej.
2016-05-06 17:37 Informacja dla akcjonariuszy – cofnięcie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały NWZ.
2016-04-29 16:24 Podział Emitenta – ujawnienie wzmianki o podziale Emitenta.
2016-04-29 16:15 Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.04.2016r.
2016-04-29 16:11 Incydentalne częściowe naruszenie zasady ładu korporacyjnego.
2016-04-29 16:00 Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 29.04.2016 roku.
2016-04-28 17:45 Zawarcie Aneksu do Umowy pożyczki pieniężnej.
2016-04-08 20:00 Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu.
2016-04-05 17:10 Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.04.2016r.
2016-04-01 16:35 Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.04.2016r.
2016-03-30 18:57 Informacja dotycząca Podziału Emitenta.
2016-03-14 17:39 Raport roczny R 2015
2016-03-09 17:59 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2015.
2016-03-04 18:12 Korekta odpisu aktualizacyjnego wartości aktywów finansowych Emitenta.
2016-02-29 17:56 Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartości aktywów finansowych Emitenta.
2016-02-19 17:32 Podjęcie przez Zarząd decyzji o aktualizacji wartości aktywów finansowych Emitenta.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm