pieniadz.pl

Ferrum SA
Zgłoszenie wierzytelności do postępowania upadłościowego dot. HW Pietrzak Holding S.A.

30-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 73 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-30
Skrócona nazwa emitenta
FERRUM
Temat
Zgłoszenie wierzytelności do postępowania upadłościowego dot. HW Pietrzak Holding S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 72/2015 oraz 35/2016 w sprawie odpowiednio informacji o złożeniu przez HW Pietrzak Holding S.A. _HW Pietrzak_ wniosku o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu oraz zamiarze utworzenia odpisów aktualizujących obejmujących również odpis aktualizujący na należności przysługujące Emitentowi od HW Pietrzak w kwocie 43,8 mln zł, co znalazło odzwierciedlenie w opublikowanych przez FERRUM S.A. sprawozdaniach finansowych za rok 2015, Zarząd FERRUM S.A. _Spółka, Emitent_ informuje, iż w dniu 30 września 2016 r. Spółka złożyła w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych Zgłoszenie wierzytelności przysługujących Ferrum S.A. wobec HW Pietrzak, na kwotę należności głównej w wysokości ok. 44 mln zł. Na powyższą kwotę składają się przede wszystkim należności wynikające ze sprzedaży towarów i materiałów do HW Pietrzak. Jednocześnie Spółka wyjaśnia, że zgłoszenie przez Emitenta ww. wierzytelności jest w chwili obecnej jedyną prawnie dopuszczalną formą odzyskiwania należności wobec HW Pietrzak.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-08-07

+ więcej
  • EUR euro 4,4139 +0,09%  +0,38gr
  • USD dolar 3,7302 +0,17%  +0,62gr
  • GBP funt 4,8878 -0,27%  -1,31gr
  • CHF frank 4,0856 -0,34%  -1,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm