pieniadz.pl

Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w FEERUM S.A.

13-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-13
Skrócona nazwa emitenta
FEERUM S.A.
Temat
Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w FEERUM S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie _dalej: "Spółka"_ informuje, że w dniu 12 lipca 2016 roku otrzymał od BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. _dalej: "BPH TFI"_ występującego w imieniu własnym oraz jako organ BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy oraz BPH Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty _dalej zwane łącznie "Funduszami"_ zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a_ oraz art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm., dalej: "Ustawa"_ dotyczące przekroczenia 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału:
Zawarcie w dniu 4 lipca 2016 roku transakcji nabycia akcji Spółki. Datą rozliczenia transakcji był 6 lipca 2016 roku.

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
466 670 akcji, 4,89% w kapitale zakładowym Spółki, 466 670 głosów z akcji, 4,89% w ogólnej liczbie głosów.

Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
492 709 akcji, 5,17% w kapitale zakładowym Spółki, 492 709 głosów z akcji, 5,17% w ogólnej liczbie głosów.

Nie istnieją podmioty zależne wobec składającego zawiadomienie, które posiadają akcje Spółki.

Nie istnieją _inne niż Fundusze_ fundusze inwestycyjne zarządzane przez BPH TFI, które posiadałyby akcje Spółki.

Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c_ Ustawy.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-05-26

+ więcej
  • EUR euro 4,5242 +0,47%  +2,12gr
  • USD dolar 4,2156 +0,39%  +1,62gr
  • GBP funt 5,2074 +0,27%  +1,39gr
  • CHF frank 4,6634 +0,58%  +2,71gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm