pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: FASTFIN (FFI)

Pełna nazwa FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. WOŁOWSKA 20 51-116 WROCŁAW
Telefon (71) 361 20 42; 797 41 95
Prezes Jacek Longin Daroszewski
Fax (071) 3612042
WWW www.fastfinance.pl
E-mail biuro@fastfinance.pl
ISIN PLFSTFC00012

Komunikaty spółki: FASTFIN (FFI)

2016-10-31 16:39 Wykup obligacji serii F
2016-10-17 16:36 Wykup obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji
2016-10-07 14:38 Informacja dotycząca wykupu obligacji serii F
2016-10-07 14:12 Nabycie własnych obligacji w celu umorzenia
2016-09-27 16:40 Informacja dotycząca wykupu oraz wypłaty odsetek od obligacji serii F
2016-09-26 15:47 Informacja o okresowej amortyzacji obligacji serii M
2016-08-10 17:13 Nabycie własnych obligacji w celu umorzenia
2016-08-10 17:08 Skonsolidowany raport półroczny PS 2016
2016-08-08 14:57 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku
2016-08-05 21:27 Zmiana zasad rachunkowości w śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2016 roku
2016-07-19 15:21 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
2016-07-15 15:50 Wykup obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji
2016-07-01 12:59 Nabycie własnych obligacji w celu umorzenia
2016-06-30 17:04 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Fast Finance S.A.
2016-06-30 17:01 Powołanie Rady Nadzorczej i Zarządu nowej kadencji
2016-06-30 16:59 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Fast Finance S.A.
2016-06-29 16:59 Informacja o okresowej amortyzacji obligacji serii M
2016-06-17 14:22 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii M
2016-06-17 14:19 Nabycie własnych obligacji w celu umorzenia
2016-06-10 08:24 Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji serii M
2016-06-03 13:34 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A.
2016-05-12 23:05 Skonsolidowany raport kwartalny QS 1/2016
2016-04-15 17:37 Wykup obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji
2016-04-01 15:38 Informacja o okresowej amortyzacji obligacji serii M
2016-03-18 17:24 Raport roczny R 2015
2016-03-11 11:54 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2015 rok
2016-02-24 16:00 Rejestracja obligacji serii M w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
2016-02-24 12:22 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Emitenta za 2015 rok
2016-01-29 15:11 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku
2016-01-29 15:06 Rejestracja spółki zależnej Emitenta

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm