pieniadz.pl

Informacja dotycząca wykupu obligacji serii F

07-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-07
Skrócona nazwa emitenta
FAST FINANCE S.A.
Temat
Informacja dotycząca wykupu obligacji serii F
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent", "Spółka"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2016 z dnia 27 września 2016 roku informuje, że do dnia dzisiejszego Spółka dokonała wykupu ok. 60% procent wartości wszystkich obligacji serii F, oznaczonych kodem PLFSTFC00053 wraz z jednoczesną wypłatą wszystkich należnych odsetek za ostatni okres odsetkowy.
Nieznaczne przesunięcie ostatecznego terminu wykupu związane jest z nieprzewidzianą kumulacją zdarzeń mających charakter kosztowy dotyczący bieżącej działalności operacyjnej Emitenta. Tym samym biorąc pod uwagę powyższe Spółka w najbliższych dniach przekaże do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych pozostałe wymagane środki pieniężne na dokonanie ostatecznego rozliczenia wykupu obligacji serii F z uwzględnieniem odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia, zgodnie z warunkami emisji obligacji serii F.
O dokonaniu ostatecznego wykupu obligacji serii F, Spółka poinformuje w formie odrębnego raportu bieżącego.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-30

+ więcej
  • EUR euro 4,6801 -0,10%  -0,49gr
  • USD dolar 4,3043 -0,47%  -2,04gr
  • GBP funt 5,3177 -0,23%  -1,25gr
  • CHF frank 4,6980 -0,07%  -0,32gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm