pieniadz.pl

Informacja dotycząca wykupu oraz wypłaty odsetek od obligacji serii F

27-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-27
Skrócona nazwa emitenta
FAST FINANCE S.A.
Temat
Informacja dotycząca wykupu oraz wypłaty odsetek od obligacji serii F
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent"_ informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 27 września 2016 roku przekazał do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. _"KDPW"_ wymagane środki pieniężne na wypłatę całości odsetek za ostatni okres odsetkowy obligacji serii F oznaczonych kodem PLFSTFC00053 _"Obligacje"_.

Jednocześnie Zarząd Fast Finance S.A. informuje, że z uwagi na nieprzewidziane wcześniej opóźnienie spływu należności na rachunki Emitenta około 40% wymaganych środków na wykup obligacji serii F zostanie przekazane do KDPW w dniu jutrzejszym tj. 28 września 2016 r. _Emitent w dniu dzisiejszym na poczet przedmiotowej kwoty dokonał przelewu na konto KDPW 1,1 mln zł_ natomiast pozostała część wymaganej kwoty z tytułu wykupu przedmiotowych Obligacji zostanie przekazana nie później niż do dnia 7 października 2016 r.
Tym samym wykup wszystkich obligacji serii F i przekazanie wszystkich należnych środków na rachunki poszczególnych obligatariuszy powinno nastąpić nie później niż do dnia 7 października 2016 r.

Zgodnie z warunkami emisji obligacji serii F Emitent zobowiązuje się do wypłaty odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

Biorąc pod uwagę powyższe, Zarząd oświadcza, że przedmiotowe zdarzenie ma charakter nieprzewidziany i incydentalny, jednocześnie podjęte zostaną stosowne kroki celem wyeliminowania opóźnień w obsłudze świadczeń wynikających z wyemitowanych obligacji.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-30

+ więcej
  • EUR euro 4,6801 -0,10%  -0,49gr
  • USD dolar 4,3043 -0,47%  -2,04gr
  • GBP funt 5,3177 -0,23%  -1,25gr
  • CHF frank 4,6980 -0,07%  -0,32gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm