pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Farmacol SA (FCL)

Pełna nazwa FARMACOL SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. RZEPAKOWA 2 40-541 KATOWICE
Telefon (032) 208-06-00
Prezes
Fax (032) 202-24-97
WWW www.farmacol.com.pl
E-mail farmacol@farmacol.com.pl
ISIN PLFRMCL00066

Komunikaty spółki: Farmacol SA (FCL)

2016-11-02 15:22 Sprawozdanie zarządu Spółki dot. finansowania nabycia akcji własnych (financial assistance)
2016-10-27 11:58 Projekt uchwały zgłoszony przez uprawnionego akcjonariusza na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FARMACOL S.A. zwołane na dzień 16 listopada 2016 roku.
2016-10-27 11:43 Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FARMACOL S.A. zwołane na dzień 10 listopada 2016 roku oraz zgłoszenie kandydata do składu Rady Nadzorczej Farmacol S.A.
2016-10-20 15:11 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FARMACOL S.A.
2016-10-14 15:38 Otrzymanie pisemnego oświadczenia w sprawie Wezwania
2016-10-11 15:27 Stanowisko zarządu dotyczące ogłoszonego Wezwania
2016-10-05 10:48 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FARMACOL S.A.
2016-09-23 18:11 Informacja o zawarciu porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznychInformacja o za
2016-09-22 08:18 Wpłynięcie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
2016-08-31 17:11 Skonsolidowany raport półroczny SA-PSr 1
2016-07-06 14:01 Powołanie Członka Zarządu na nową kadencję
2016-06-30 16:57 Informacja o odstąpieniu od głosowania nad uchwałami planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Farmacol S.A. w dniu 30 czerwca 2016
2016-06-30 16:52 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Farmacol S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku
2016-06-30 16:45 Wykaz akcjonariuszy, którzy posiadali, co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Farmacol S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku
2016-06-30 09:11 Zawarcie listu intencyjnego ze Spółką zależną w przedmiocie udzielania zabezpieczenia finansowego
2016-06-30 09:03 Zawarcie listu intencyjnego ze Spółką zależną w przedmiocie finansowania inwestycji
2016-06-20 16:57 Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie FARMACOL S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2016 roku oraz zgłoszenie kandydata do składu Rady Nadzorczej Farmacol S.A.
2016-06-10 17:23 Wpłynięcie pisma o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 r
2016-06-10 17:09 Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie FARMACOL S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2016 roku
2016-06-03 12:53 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FARMACOL S.A.
2016-05-13 17:03 Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr 1/2016
2016-04-05 12:18 Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Emitenta „FARMACOL-LOGISTYKA" Sp. z o.o.
2016-03-18 19:39 Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2015
2016-03-18 19:06 Raport roczny SA-R 2015
2016-03-14 14:13 Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Emitenta „FARMACOL-LOGISTYKA" Sp. z o.o.
2016-03-02 14:41 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Farmacol S.A. w dniu 02 marca 2016 roku
2016-03-02 14:30 Wykaz akcjonariuszy, którzy posiadali, co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Farmacol S.A. w dniu 02 marca 2016 roku
2016-02-01 13:08 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FARMACOL S.A.
2016-01-27 10:57 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku oraz oświadczenie o nieprzekazywaniu jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych
2015-11-13 19:00 Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr 3/2015

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm