pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Eurotel SA (ETL)

Pełna nazwa EUROTEL SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. MYŚLIWSKA 21 80-126 GDAŃSK
Telefon 058 520-38-19
Prezes Krzysztof Stepokura
Fax 058 520-38-21
WWW www.eurotel.pl
E-mail biuro@eurotel.pl
ISIN PLERTEL00011

Komunikaty spółki: Eurotel SA (ETL)

2014-07-24 18:32 Zmiana wysokości zobowiązań Emitenta w ramach umowy Ramowej Wielozadaniowej spółki zależnej.
2014-07-09 16:25 Aneks do Umowy o linię wielozadaniową
2014-06-26 20:06 Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2014 roku.
2014-06-26 20:01 Uchwała dotycząca podziału zysku za 2013 rok
2014-06-26 19:57 Treść uchwał podjętych na Walnym zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2014 roku.
2014-06-05 18:02 Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2013 do 31.12.2013 roku – uzupełnienie materiałów na WZA zwołane na 26 czerwca 2014 roku.
2014-06-05 17:56 Uchwała nr 4A zgłoszona przez akcjonariusza na WZA zwołane na 26 czerwca 2014 roku.
2014-05-30 19:57 Rekomendacja Zarzadu dotycząca podziału zysku za 2013 rok
2014-05-30 19:52 Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A.
2014-05-23 17:26 Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania akcji poniżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
2014-05-15 20:41 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014
2014-03-31 18:52 Wypłata dywidendy przez Spółkę zależną Emitenta
2014-03-24 17:54 Rekomendacja Zarządu odnośnie wypracowanego zysku.
2014-03-21 22:09 Skonsolidowany raport roczny RS 2013
2014-03-21 22:05 Raport roczny R 2013
2014-03-19 17:39 Informacja o aneksach do umów pożyczek udzielonych przez Emitenta jednostce powiązanej.
2014-02-04 18:57 Rejestracja w KRS kapitału docelowego
2014-01-31 17:26 Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku.
2014-01-31 17:24 Obrót akcjami przez członka organu zarządzającego Emitenta.
2013-12-20 20:14 Nabycie aktywów znacznej wartości - KOREKTA
2013-12-20 19:33 Nabycie aktywów znacznej wartości
2013-11-14 21:39 QSr
2013-11-04 17:09 Obrót akcjami przez członka organu nadzorczego Emitenta.
2013-10-29 17:28 Obrót akcjami przez członka organu nadzorczego Emitenta.
2013-10-23 16:51 Obrót akcjami przez członka organu nadzorczego Emitenta.
2013-10-16 16:22 Obrót akcjami przez członka organu nadzorczego Emitenta.
2013-10-15 16:58 Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 15 października 2013 roku.
2013-10-15 16:53 Treść uchwał podjętych na NWZA zwołanym na 15 października 2013 roku.
2013-10-10 16:14 Obrót akcjami przez członka organu nadzorczego Emitenta.
2013-09-19 17:18 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm