pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Eurotel SA (ETL)

Pełna nazwa EUROTEL SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. MYŚLIWSKA 21 80-126 GDAŃSK
Telefon 058 520-38-19
Prezes Krzysztof Stepokura
Fax 058 520-38-21
WWW www.eurotel.pl
E-mail biuro@eurotel.pl
ISIN PLERTEL00011

Komunikaty spółki: Eurotel SA (ETL)

2015-03-30 14:54 Wypłata dywidendy przez Spółkę zależną Emitenta
2015-03-23 22:04 Skonsolidowany raport roczny RS 2014
2015-03-23 21:58 Raport roczny R 2014
2015-03-12 12:12 Zawarcie znaczącej umowy.
2015-03-10 17:58 Osiągnięcie kryterium umowy znaczącej.
2015-03-02 19:19 Osiągnięcie kryterium umowy znaczącej
2015-02-21 09:38 Informacja o zawarciu umowy dostawy towarów zawarta z AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
2015-02-06 14:33 Informacja o ustaleniu warunków umowy - Umowa Resellerska z iSource S.A. z siedzibą w Warszawie.
2015-01-26 18:59 Aneks do Umowy o Linię Wieloproduktową.
2015-01-23 17:24 Obrót akcjami przez członka organu nadzorującego Emitenta.
2015-01-16 17:26 Obrót akcjami przez członka organu nadzorującego Emitenta.
2015-01-15 16:24 Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku.
2015-01-12 17:07 Obrót akcjami przez osobę blisko związaną z członkiem organu nadzorującego Emitenta.
2014-12-31 13:07 Informacja o zmianie zasad konsolidacji w ramach sprawozdań finasowych Emitenta.
2014-12-31 12:59 Informacja o istotnej umowie - Umowa zbycia 48,125% udziałów w spółce MEDIA System sp. z o.o. w Bydgoszczy.
2014-11-14 21:54 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014
2014-11-03 12:29 Zmiana Animatora Emitenta
2014-10-24 17:35 Znaczne pakiety akcji - zawiadomienie w trybie art.69 Ustawy o ofercie publicznej.
2014-10-21 14:53 Wykaz akcjonariuszy posiadajacych, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 21 października 2014 roku.
2014-10-21 14:50 Uchwała o podziale zysku za 2013 rok.
2014-10-21 14:48 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 21 października 2014 roku.
2014-10-15 17:48 Aneks do Umowy o Linie Wieloproduktową.
2014-10-06 12:13 Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za 2013 rok.
2014-09-01 21:04 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2014
2014-09-01 17:08 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2014-08-14 16:20 Dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Eurotel S.A. i Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za 2014 rok
2014-08-07 17:52 Zmiana Animatora Emitenta
2014-08-07 17:48 Wypowiedzenie umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta.
2014-08-05 15:08 Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2014-08-04 17:41 Obrót akcjami przez członka organu nadzorczego Emitenta.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm