pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Eurotel SA (ETL)

Pełna nazwa EUROTEL SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. MYŚLIWSKA 21 80-126 GDAŃSK
Telefon 058 520-38-19
Prezes Krzysztof Stepokura
Fax 058 520-38-21
WWW www.eurotel.pl
E-mail biuro@eurotel.pl
ISIN PLERTEL00011

Komunikaty spółki: Eurotel SA (ETL)

2015-09-22 17:22 Udzielenie prokury łącznej
2015-09-14 17:23 Znaczne pakiety akcji - zawiadomienie w trybie art.69 Ustawy o ofercie publicznej.
2015-08-31 20:55 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015
2015-08-19 18:00 Udzielenie prokury łącznej
2015-08-12 18:05 Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby akcji Emitenta
2015-07-31 17:30 Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
2015-07-01 14:18 Informacja o zmianach w składzie Rady Nadzorczej Emitenta.
2015-06-26 18:08 Zwolnienie poręczenia udzielonego spółce zależnej
2015-06-26 18:05 Udzielenie gwarancji bankowej na zlecenie spółki zależnej
2015-06-26 18:04 Aneks do Umowy Linii Wielozadaniowej spółki zależnej
2015-06-19 17:05 Obrót akcjami przez członka organu nadzorczego Emitenta
2015-06-18 13:37 Dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Eurotel S.A. i Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za rok 2015.
2015-06-18 13:16 Powołanie Zarządu na kolejną trzyletnią kadencję.
2015-06-16 19:25 Wykaz akcjonariuszy posiadajacych, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 16 czerwca 2015 roku.
2015-06-16 19:21 Uchwała o podziale zysku za 2014 rok.
2015-06-16 19:19 Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 16 czerwca 2015 roku.
2015-06-15 18:36 Informacja o udzieleniu przez emitenta poręczenia jednostce zależnej.
2015-06-15 18:13 Obrót akcjami przez członka organu nadzorczego Emitenta.
2015-06-09 17:30 Obrót akcjami przez członka organu nadzorczego Emitenta.
2015-06-03 19:06 Osiagnięcie kryterium umowy znaczącej.
2015-06-01 16:48 Obrót akcjami przez członka organu nadzorczego Emitenta.
2015-05-25 18:11 Obrót akcjami przez członka organu nadzorczego Emitenta.
2015-05-19 19:32 Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A.
2015-05-15 21:19 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015
2015-04-30 17:17 Obrót akcjami przez członka organu nadzorczego Emitenta.
2015-04-23 17:08 Obrót akcjami przez członka organu nadzorczego Emitenta.
2015-04-15 18:27 Obrót akcjami przez członka organu nadzorczego Emitenta
2015-04-13 17:50 Rekomendacja Zarządu odnośnie podziału zysku za 2014 rok.
2015-04-08 18:23 Obrót akcjami przez członka organu nadzorczego Emitenta.
2015-03-31 17:50 Informacja dotycząca redukcji sieci sprzedaży

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm