pieniadz.pl

Eurotel SA
Obrót akcjami przez członka organu nadzorczego Emitenta.

17-05-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2016
Data sporządzenia: 2016-05-17
Skrócona nazwa emitenta
EUROTEL S.A.
Temat
Obrót akcjami przez członka organu nadzorczego Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Działając na podstawie § 5.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259_, Zarząd Eurotel S.A. _"Emitent", "Spółka"_ informuje, że zgodnie z art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w dniu 17 maja 2016 roku wpłynęła do Spółki informacja od osoby wchodzącej w skład organu nadzorczego Emitenta o dokonanej transakcji na rynku regulowanym podczas sesji zwykłej na GPW mającej za przedmiot:

sprzedaż w dniu 17 maja 2016 roku 22 620 sztuk akcji Spółki za średnią cenę jednostkową 18,50 zł.

W sumie sprzedano 22 620 sztuk akcji Spółki, które stanowią 0,6 % kapitału zakładowego Spółki.

Obecnie członek Rady Nadzorczej posiada 707 399 sztuk akcji co stanowi 18,87 % udziału w kapitale Spółki i daje prawo do 707 399 głosów tj. 18,87 % ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-20

+ więcej
  • EUR euro 4,7109 +0,10%  +0,47gr
  • USD dolar 4,4130 -0,16%  -0,72gr
  • GBP funt 5,3808 +0,35%  +1,88gr
  • CHF frank 4,7477 -0,53%  -2,51gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm