pieniadz.pl

Eurotel SA
Rekomendacja Zarządu odnośnie podziału zysku za 2015 rok.

11-04-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2016
Data sporządzenia: 2016-04-11
Skrócona nazwa emitenta
EUROTEL S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu odnośnie podziału zysku za 2015 rok.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:

Działając na podstawie § 38 ust.1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zmianą_, Zarząd Eurotel S.A. _"Emitent", "Spółka"_ informuje, że:

w związku ze zbliżającym się terminem ogłoszenia o zwołaniu WZA za 2015 rok, na którym podejmowane będą uchwały dotyczące podziału zysku za 2015 rok, rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 1,40 zł _ jeden złoty czterdzieści groszy_ za akcję dla wszystkich 3 748 255 sztuk akcji Spółki.

Proponowana wysokość dywidendy jest jej nominalnym wzrostem w proporcji do wzrostu jednostkowego zysku netto Eurotel SA za 2015 rok i stanowi 80% tego zysku.

Spełnione są również kryteria wg których podejmowana jest decyzja o podziale zysku, a więc Spółka wykazała zysk za ostatni rok obrotowy, posiada wolne środki i nie planuje większych inwestycji oprócz możliwego wzrostu zaangażowania w obrót towarowy.

Wypłata dywidendy jest strategią realizowaną przez Spółkę co roku od początku działania na GPW i dzięki podziałowi zysku za 2015 rok będzie mogła być kontynuowana.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-20

+ więcej
  • EUR euro 4,7109 +0,10%  +0,47gr
  • USD dolar 4,4130 -0,16%  -0,72gr
  • GBP funt 5,3808 +0,35%  +1,88gr
  • CHF frank 4,7477 -0,53%  -2,51gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm