pieniadz.pl

Eurotel SA
Raport roczny R 2015

21-03-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2015
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-03-21
Eurotel Spółka Akcyjna
_pełna nazwa emitenta_
EUROTEL S.A. Handel_han_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
80-126 Gdańsk
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Myśliwska 21
_ulica_ _numer_
58 5203819 - 20 58 5203819 w 202
_telefon_ _fax_
ri@eurotel.pl www.eurotel.pl
_e-mail_ _www_
5861584524 191167690
_NIP_ _REGON_
Gdańska Grupa Audytorów Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2015 2014 2015 2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 207 219 95 104 49 517 22 702
II. Zysk brutto 7 313 5 161 1 748 1 232
III. Zysk netto 6 526 4 630 1 559 1 105
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 535 9 587 2 278 2 288
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 311 2 172 313 518
VI. Przepływy pieniężne netto z działaności finansowej -7 567 -3 495 -1 808 -834
VII. Przepływy pieniężne netto, razem 3 279 8 264 784 1 973
VIII. Aktywa, razem 61 989 54 191 14 546 12 713
IX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24 346 19 326 5 713 4 534
X. Kapitał własny 37 643 34 865 8 833 8 179
XI. Kapitał akcyjny 750 750 176 176
XII. liczba akcji _w szt_ 3 748 255 3 748 255 3 748 255 3 748 255
XIII. Zysk na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 1,74 1,24 0,42 0,29
XIV. Wartośc ksiegowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 10,04 9,3 2,36 2,18
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-20

+ więcej
  • EUR euro 4,7109 +0,10%  +0,47gr
  • USD dolar 4,4130 -0,16%  -0,72gr
  • GBP funt 5,3808 +0,35%  +1,88gr
  • CHF frank 4,7477 -0,53%  -2,51gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm