pieniadz.pl

Eurotel SA
Osięgnięcie kryterium umowy znaczącej.

08-01-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2016
Data sporządzenia: 2016-01-08
Skrócona nazwa emitenta
EUROTEL S.A.
Temat
Osięgnięcie kryterium umowy znaczącej.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U.
Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259), Zarząd Eurotel S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że:

w dniu dzisiejszym doszło do przekroczenia progu 10 % skonsolidowanych obrotów Grupy Eurotel realizowanych z ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Daniszewska 14.

Współpraca z wymienioną spółka oparta jest na handlu produktami typu elektronika użytkowa.

Warunki współpracy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w obrocie handlowym tego rodzaju.

W okresie od dnia 9 stycznia 2015 roku do dnia dzisiejszego dokonano transakcji sprzedaży na łączną kwotę 26 137 401,81 zł ( słownie: dwadzieścia sześć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy czterysta jeden złotych i osiemdziesiąt jeden groszy).

Największa transakcja z kontrahentem, miała miejsce w dniu dzisiejszym tj. 8 stycznia 2016 roku, transakcja sprzedaży o wartości netto 2 656 969,50 zł ( słownie: dwa miliony sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy).

Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi suma wartości transakcji przekraczająca 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej, które za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych wynoszą 252.603 tys. zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa miliony sześćset trzy tysiące złotych).

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-20

+ więcej
  • EUR euro 4,7109 +0,10%  +0,47gr
  • USD dolar 4,4130 -0,16%  -0,72gr
  • GBP funt 5,3808 +0,35%  +1,88gr
  • CHF frank 4,7477 -0,53%  -2,51gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm